HET WEER IN NEERBEEK

FACEBOOK

NIRBIKONLINE.NL

Redactie:

Info@nirbikonline.nl

Copyright © 2012 - 2016 Nirbikonline.nl Alle rechten voorbehouden

Welkom op Nirbikonline. U vindt hier een uitgebreid overzicht betreffende het wel en wee in onze kleine gemeenschap. Neem gerust de tijd om eens rond te ...

Nirbikonline.nl:

Actueel Nieuws

Kalender

Ondernemers

Verenigingen

Familieberichten:

GeboorteO

Overlijden

HuwelijkJubilea

Jubilea

Lintjes

Ons dorp:

GeschiedenisParochie

ParochieGezondheid

Onderwijs

Gezondheid

Mulit-Media:

Foto’sVideo’s

Video’s


Contact

Status


Neerbeek is een dorp in de provincie
Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Beek.
Het dorp Neerbeek heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, postaal gezien ligt Neerbeek "in" Beek. Dat geldt overigens voor alle kernen behalve Beek in de oorspronkelijke gemeente Beek


Naam
In het Limburgs Nirbik. Oudere vermeldingen: 1225 Nederbeke. Neerbeek heeft ook Hollands Neerbeek geheten, ter onderscheiding van de nabijgelegen voormalige buurtschap Spaans Neerbeek. Zie verder onder Geschiedenis.


Naamsverklaring
Betekent het neder ´lager´ (= stroomafwaarts) gelegen Beek.(
1362) Met de beek in kwestie wordt gedoeld op de Keutelbeek, die ontspringt in het Kelmonderbos.


Ligging
Neerbeek ligt NO van Beek, Z van Geleen en grenst in het N aan de A76. Tegenwoordig loopt de grens tussen de gemeenten Beek en Sittard-Geleen hier N langs Neerbeek. Oorspronkelijk had de gemeente Beek hier nog een smalle noordelijke uitloper, waarin het Beekse mijnwerkersdorpje
Kerensheide lag.


Statistische gegevens
- In 1840 had Neerbeek 103 huizen met 516 inwoners, waarvan 75/380 onder de gemeente Beek en 28/136 onder de gemeente Geleen (dit gedeelte werd Spaans Neerbeek genoemd)
- Tegenwoordig heeft Neerbeek ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.


Geschiedenis
De oude kern van Neerbeek is ontstaan rond een middeleeuwse hoeve, de Neerbeekerhof. Deze lag tussen de tegenwoordige Keulsteeg, Neerbekerstraat en Hofstraat. De kern groeide in noordelijke richting en overschreed daarbij de gemeentegrens met Geleen. Toen na de verovering van een gedeelte van Zuid-Limburg door Frederik Hendrik in 1632, het Land van Valkenburg in 1661 werd verdeeld middels het zogeheten Partagetraktaat, kwam Beek onder Hollands bestuur, terwijl Geleen onder Spaans bewind bleef staan. Daardoor ontstond er een dorp Hollands Neerbeek onder Beek en een buurtschap Spaans Neerbeek onder Geleen.

Het voorvoegsel "Hollands" is in de loop der tijd verdwenen. De naam Spaans-Neerbeek is wel lang gehandhaafd, ook nadat Geleen begin 18e eeuw onder het gezag van Oostenrijk was gekomen. Na 1965 is Spaans Neerbeek opgeslokt door de stadsuitbreidingen van Geleen. Daarmee is de plaatsnaam met de bijbehorende plaatsnaambordjes ook verdwenen. Er is sprake geweest van een voorstel om de Dorpsstraat in Neerbeek te hernoemen in Hollands Neerbeek (zoals de dorpsstraat in Spaans Neerbeek is hernoemd in Spaans Neerbeek), maar na protesten is dit de Neerbeekerstraat geworden.


Recente ontwikkelingen
De gemeente Beek heeft in verband met de aanleg van een bergbezinkbassin nabij de Oude Pastorie in Neerbeek, begin 2003 opgravingen laten verrichten. Bij de aanleg van een bedrijventerrein aan de andere kant van Beek in 2000, zijn overigens al ondekkingen gedaan uit de tijd van de Bandkeramiekers. Omdat er vermoedens waren dat ook in Neerbeek een opmerkelijke vondst zou kunnen worden gedaan, is een archeoloog ingeschakeld. De vondsten zijn van een verrassend goede kwaliteit. Kalkrijke lössgronden tasten namelijk archeologische resten aan, maar rivierbeddingen in beekdalen, zoals hier het geval is, brengen een beschermend laagje aan. Zo zijn bijvoorbeeld varkenspoten, paardenbotten en - voor het eerst - een gewei van een edelhert goed geconserveerd gebleven. Een ander opvallend object is een minuscuul stukje blauw glas. Volgens de archeologen gaat het om een onderdeel van een glazen armband. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft vastgesteld dat het om waardevolle vondsten gaat. De gemeente Beek heeft plannen om de vondsten permanent tentoon te stellen.


Bezienswaardigheden
-
Sint Callistuskerk.
- Naast de kerk met pastorie is ook de
hoeve uit 1863 aan de Spaubeekerstraat 8 een rijksmonument.
- Kapel op de hoek Spaubeekerstraat-Fattenbergstraat.
- Beeld in hardsteen ‘Staats en Spaans Neerbeek’* (Gène Eggen, 1991) in het plantsoen op de hoek Spaubeekerstraat / Krijgershoek.
- Het oorlogsmonument bij de Callistuskerk dateert uit 1946 en is ontworpen door de Maastrichtse kunstenaar Jean Weerts.

U bevindt zich hier: startpagina > ons dorp > geschiedenis

GESCHIEDENIS

21-04-2015 | 16.00 uur